Rs-service

013-32327149

013-32131727

Rs-service

پنج شنبه ها

9 صبح الی 13

Rs-service

شنبه تا چهارشنبه

15 عصر الی 21

Rs-service

ایمپلنت دندان

شروع قیمت ها از 50,000 تومان

Rs-service

سفید کردن دندان ها

شروع قیمت ها از 200,000 تومان

Rs-service

کانال ریشه

شروع قیمت ها از 150,000 تومان

خدمات ما

متخصص دندانپزشکی کودکان در رشت

در کلینیک دندانپزشکی کودکان به سرپرستی دکتر سپیده خلیلی مسئولیت حفظ سلامت دهان و دندان کودک با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی ارائه می گردد

خدمات ما

Rs-service

خدمت 2

توضیحات خدمت

Rs-service

خدمت 2

توضیحات خدمت

Rs-service

خدمت 1

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

Rs-service

عنوان خدمت

توضیحات خدمت

عنوان

توضیحات

خدمات ما

توضیحات

آخرین مقالات

تماس بگیرید