اگر در زمان تشکیل ماتریکس و آهکی شدن کمبودی باشد، هیپوپلازی مینا ناشی از کمبود یا بیماری عمومی در تمام دندان...
Lawson و Stout در مناطقی از Charleston در کارولینای جنوبی که ساختمان هایی با اسکلت بسیار قدیمی داشتند، مشاهده کردند که...
Herman و McDonald به بررسی ۱۲۰ کودک مبتلا به فلج مغزی ۲/۵ تا ۵/ ۱۰ ساله (که پرونده های پزشکی کامل...
بسیاری از پژوهش های بالینی، برای تعیین ارتباط بین نقایص هیپوپلاستیک مینا و ناتوانی های سیستمیک صورت گرفته است. تب های...

تماس بگیرید