اگر در زمان تشکیل ماتریکس و آهکی شدن کمبودی باشد، هیپوپلازی مینا ناشی از کمبود یا بیماری عمومی در تمام دندان ها دیده می شود. هیپوپلازی الگوی مشخصی را دنبال می کند. هر یک از دندان های دائم اغلب نواحی هیپوکلسیفیه یا هیپوپلاستیک ناشی از ضربه یا عفونت را بر روی تاج خود دارند . …

Lawson و Stout در مناطقی از Charleston در کارولینای جنوبی که ساختمان هایی با اسکلت بسیار قدیمی داشتند، مشاهده کردند که بروز هیپوپلازی نقطه نقطه ای تقریبا دو برابر بیشتر از استاندارد منتشر شده یا گروه کودکان شاهد بود. آنها نشان دادند دندانپزشکانی که کودکان با هیپوپلازی نقطه نقطه ای با علت نامشخص را درمان…

Herman و McDonald به بررسی ۱۲۰ کودک مبتلا به فلج مغزی ۲/۵ تا ۵/ ۱۰ ساله (که پرونده های پزشکی کامل آنها در دسترس بود) برای تعیین فراوانی هیپوپلازی دندانی پرداختند و آنها را با ۱۱۷ کودک سالم در همان گروه سنی مقایسه کردند. پژوهشگران مشاهده کردند که هیپوپلازی مینا در ۳۶ درصد از کودکان…

بسیاری از پژوهش های بالینی، برای تعیین ارتباط بین نقایص هیپوپلاستیک مینا و ناتوانی های سیستمیک صورت گرفته است. تب های بثوری، اهمیت نسبتا کمی دارند، اما حالت های کمبود، به ویژه آنهایی که مربوط به کمبود ویتامین های A ، C و D، کلسیم و فسفر هستند، اغلب می توانند منجر به هیپوپلازی مینا…

میناسازی در سه مرحله رخ می دهد. در مرحله اول، ماتریکس مینا توسط سلول های میناساز ترشح شده و در مرحله دوم، آهکی شدن ماتریکس انجام می گیرد. مرحله نهایی بلوغ مینای دندان، با رشد بلوری و از برداشت آب و پروتئین تا زمان رویش ادامه دارد. عوامل موضعی یا سیستمیک که در تشکیل ماتریکس…

نوتروپنی دوره ای، بیماری ارثی اتوزومی غالب است که افراد مبتلا در طی دوره های نوتروپنی، هر ۲۱ روز، همزمان با نوسان در تولید سلول های خونی مغز استخوان، در معرض خطرعفونت های فرصت طلب قرار می گیرند. میزان منوسیت ها، پلاکتها، لنفوسیتها و رتیکولوسیت ها نیز با همین تناوب تغییر می کند. اگر چه…

تماس بگیرید