بسیار مهم است که دندانپزشک با تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیمار خردسال آشنا باشد. تاریخچه خانوادگی نیز ممکن است با بیماری دهان کودک پیوند داشته و اطلاعات تشخیصی مهمی را در برخی اختلالات ارثی فراهم سازد. پیش از آنکه دندانپزشک کودک را معاینه کند، دستیار وی می تواند اطلاعات کافی به دست آورد تا دندانپزشک…

انجمن دندانپزشکی کودکان امریکا رهنمودهایی را در مورد معاینات دوره ای، خدمات دندانپزشکی پیشگیری و درمان دهان و دندان کودکان منتشر کرده که خلاصه آن در این جدول آمده است. چون همه کودکان مثل هم نیستند، رهنمودهای زیر برای مراقبت از کودکانی که مشکلات پزشکی ندارند و رشد و تکامل طبیعی دارند، طراحی شده است….

تماس بگیرید