مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان می تواند دلایل زیادی داشته باشد. مهم ترین دلیل مورد توجه، حالت طغیان یا شورش علیه پدر و مادر و جامعه است. از عوامل دیگر می توان نیاز به فراموش کردن فشارهای روزانه زندگی، میل به لذت و نیاز به تأیید توسط گروهی که نوجوان می خواهد به آنان…

نگرانی از عادات خانمان برانداز و بیماری هایی مانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر که ممکن است در کودکان بزرگتر رخ دهد، در محدوده کار دندانپزشکی کودکان است. Rosenbaum گزارش داده است که اعتیاد نوجوانان و حتی کودکان، امروزه همانند اعتیاد بزرگسالان امری عادی است. مشکلات مصرف مواد مخدر با مراقبت های دندانپزشکی بیمار…

مراقبت های دندانپزشکی نوزادان- قسمت 1 را اینجا مطالعه کنید   همیشه لازم نیست که معاینه دهان نوزاد در اتاق کار دندانپزشکی باشد، اما حتما باید در جایی انجام شود که نور کافی برای معاینه چشمی وجود داشته باشد، دندانپزشک ممکن است راحت تر باشد که در اولین دیدار با کودک و پدر و مادر،…

 دیداری که برای مراقبت از سلامت دهان و دندان در زمان نوزادی انجام می شود، باید پایه ای باشد که آموزش پیشگیری و مراقبت از دندان ها در طول زندگی بر روی آن بنا شود تا به تضمین سلامت بهینه دهان در دوره کودکی کمک کند. معایشه دهان، راهنمایی پیشنگرانه ، شامل آموزش پیشگیری و…

تماس بگیرید