دکتر سپیده خلیلی

متولد سال 1353

فارغ التحصیل سال 1379 دوره دندانپزشکی عمومی

برد تخصص دندانپزشکی کودکان از دانشگاه شهید بهشتی سال 1383

فلوشیپ فوق تخصص دندانپزشکی بیمارستانی (درمان دندانپزشکی تحت آرامبخشی و بیهوشی) از دانشگاه تهران سال 1397

فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی از دانشگاه جنوا ایتالیا 2012

مسئول فنی و موسس بخش دندانپزشکی تحت بیهوشی بیمارستان بین المللی قایم رشت با مجوز از وزارت بهداشت

موسس وعضو هیئت مدیره درمانگاه تخصصی کودکان گیل در رشت

سابقه تدریس در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و گیلان بعنوان استادیار عضو هیئت علمی

شرکت در کنگره های متعدد داخلی و خارجی. ارائه مقاالت داخلی و ثبت اختراع در رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان و دریافت تقدیر نامه برتر از جشنواره سوییس

تماس بگیرید