تکثیر غیر طبیعی سلول های عضو مینایی، ممکن است منجر به هامار توم ادنتوژنیک بدشکلی تومور مانند خوش خیم گردد که به طور معمول ادنتوم نامیده می شود. ادنتوم، ممکن است در نتیجه تکثیر تغییر یافته اپی تلیوم دندانی و جوانه زدن دندان شیری به وجود آید. ادنتومها ممکن است از نوع ترکیبی (کامپاوند)، از دندان های بسیار کوچک یا شبه دندان فراوان و یا پیچیده (کامپلکس)، نشانگر توده واحد بافت آهکی شده باشند. ادنتوم باید با عمل جراحی برداشته شود، زیرا معمولا با رویش دندان ها در این ناحیه تداخل می کند. وجود ادنتوم باید هشداری برای درمانگر باشد تا حضور همزمان اشکال در بلعیدن غذا یا سابقه خانوادگی دیسفاژی که ممکن است ناشی از هیپرتروفی عضلات صاف مری، به عنوان بخشی از نشانگان کمیاب اتوزومی غالب ادنتوم – دیسفاژی باشد، بررسی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید