مبانی محافظت در برابر پرتو سه اصل اساسی محافظت در برابر پرتو به شرح زیر است: اصل توجيه این اصل بیان می کند که درمانگر باید فقط وقتی بیماران را در برابر پرتوهای یونساز قرار دهد که راه دیگری برای به دست آوردن اطلاعات تشخیصی وجود ندارد و یا تابش پرتو تأثیر مثبتی بر تشخیص،…

هدف از کنترل عفونت در دندانپزشکی، کاهش یا حذف تماس بیماران و اعضای گروه دندانپزشکی با میکروارگانیسم ها است. میکروب های بیماری زا به طور معمول می توانند بین بیماران و دندانپزشکان منتقل شوند. با این حال، منبع دیگر می تواند از محیط زیست مانند هوا یا آب باشد. شلنگهای دستگاه دندانپزشکی دارای مقادیر نسبتا…

فلوراید چیست؟ فلوراید یک ماده معدنی طبیعی است که باعث استحکام دندانها و جلوگیری از پوسیدگی آنها می شود. فلوراید سلامت مینای دندان را حفظ می کند و با باکتریهایی که دندانها را خراب می کنند، مقابله می کند. مینای دندان بیرونی ترین لایه دندان است که سخت ترین ماده در بدن انسان محسوب می…

گروه دندانپزشکی در معرض پهنه گسترده ای از میکروارگانیسم های بزاق و خون بیماران خود قرار دارد. میکروارگانیسم ها می توانند شامل ویروس هپاتیت B و C، ویروس های تبخال، سیتومگالوویروس، ویروس سرخک، ویروس اوریون، ویروس آبله مرغان، ویروس کاهنده ایمنی انسانی (HIV)، میکوباکتریوم توبرکولوزیس، استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها و دیگر عفونت های پیشگیری ناپذیر…

مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان می تواند دلایل زیادی داشته باشد. مهم ترین دلیل مورد توجه، حالت طغیان یا شورش علیه پدر و مادر و جامعه است. از عوامل دیگر می توان نیاز به فراموش کردن فشارهای روزانه زندگی، میل به لذت و نیاز به تأیید توسط گروهی که نوجوان می خواهد به آنان…

نگرانی از عادات خانمان برانداز و بیماری هایی مانند اعتیاد به الکل و مواد مخدر که ممکن است در کودکان بزرگتر رخ دهد، در محدوده کار دندانپزشکی کودکان است. Rosenbaum گزارش داده است که اعتیاد نوجوانان و حتی کودکان، امروزه همانند اعتیاد بزرگسالان امری عادی است. مشکلات مصرف مواد مخدر با مراقبت های دندانپزشکی بیمار…

مراقبت های دندانپزشکی نوزادان- قسمت 1 را اینجا مطالعه کنید   همیشه لازم نیست که معاینه دهان نوزاد در اتاق کار دندانپزشکی باشد، اما حتما باید در جایی انجام شود که نور کافی برای معاینه چشمی وجود داشته باشد، دندانپزشک ممکن است راحت تر باشد که در اولین دیدار با کودک و پدر و مادر،…

 دیداری که برای مراقبت از سلامت دهان و دندان در زمان نوزادی انجام می شود، باید پایه ای باشد که آموزش پیشگیری و مراقبت از دندان ها در طول زندگی بر روی آن بنا شود تا به تضمین سلامت بهینه دهان در دوره کودکی کمک کند. معایشه دهان، راهنمایی پیشنگرانه ، شامل آموزش پیشگیری و…

از نظر تاریخی، مراقبت های دندانپزشکی کودکان اساسا برای جلوگیری از درد و عفونت دهان، بروز و پیشروی پوسیدگی دندان، از دست دادن زودرس دندانهای شیری، از دست دادن طول قوس و ایجاد ارتباط بین ترس و مراقبت های دندانپزشکی طراحی شده است. دندانپزشک مسئول هدایت کودک، پدر و مادر و درمان مشکلات دهان و…

هر گاه نیاز به پرتونگاری از کودکان باشد، باید پیش از تهیه طرح جامع مراقبت از سلامت دهان گرفته شود. پرتونگاری های اضافی در معاینات دوره ای برای یافتن پوسیدگی های اولیه یا دیگر ناهنجاری های در حال گسترش تجویز می شود. کودک فقط پس از آنکه دندانپزشک لزوم تهیه پرتونگاری را تعیین کرد، باید…

تماس بگیرید